Utleie av båtplasser og vinteropplag på land på Krokkleiva

Båthavn, båtplasser og marina.

Vi ligger rett ved E16 - 2 km syd for Sundvollen

Kun 15 minutters kjøring fra Hønefoss og 25 minutter fra Sandvika finner du Storøen marina. Vår båthavn ligger gunstig til og har plass til både store og mindre båter - trygt skjermet for vind og bølger. Siden 1990 har familien leid ut båtplasser og hatt mulighet for vinteropplag på land. Vi har mulighet for tilkobling av strøm og vannposter på alle brygger bortsett fra brygge 1. Vi har et stort område med parkeringsdekning.

Trygt og sikkert

Det er viktig for oss at båten din står trygt og sikkert. Havneområdet og fasiliteter er derfor sikret med videoovervåking, samt fysisk vakthold i egen regi. Parkeringsområdet og brygger er belyst på natten.